چهارشنبه ۰۱ مهر, ۱۳۹۹
آخرین اخبار :

آثار نیما

آثار نیما

عزیز من!

عزیز من!

عزیز من آیا آن صفا و پاکیزگی را که لازم است در خلوت خود می یابی یا نه؟ عزیز من جواب این را از خودت بپرس. هیچ کس نمی داند تو چه می کنی و ترا نمی بینند.

نامه ای به پسرم

نامه ای به پسرم

فرزند من!دمی چند بیش نیست که تو در آغوش من خفته ای ومن به نرمی سرت را بربالین گذاشته وآرام از کنارت برخاسته ام. و اکنون به تو نامه مینویسم. شاید هرکه